Zanim przystąpisz do zakupów zapoznaj się
z regulaminem.

 1. Sklep internetowy White Place działający pod adresem www.whiteplace.pl, prowadzony jest przez White Place Ewelina Jaroszczuk z siedzibą w Toruniu, przy ul. Buszczyńskich 1e/56, REGON: 341537405, NIP: 5792068593 - umożliwia zakup towarów pod adresem www.whiteplace.pl
 2. Regulamin określa zasady zamawiania produktów w sklepie internetowym.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem sklepu White Place i jego akceptacja.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego - Klientem, a White Place - Sklepem.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.whiteplace.pl oraz pod adresem kontakt@whiteplace.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 09:00 do 17:00. Złożone zamówienia w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, dodać je do koszyka i wypełnić w formularzu wymagane do wysyłki dane teleadresowe bądź skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem kontakt@whiteplace.pl
 4. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy, po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na koncie. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: kontakt@whiteplace.pl
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez Klienta pozycji ze sklepu www.whiteplace.pl

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji.
 2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 4. White Place zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia ewentualnych błędnych informacji o cenach lub dostępności towaru, jak również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
 5. Składając zamówienie Klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę doręczyciela przesyłki.

WYSYŁKA

 1. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient.
 2. Maksymalny czas realizacji wynosi 3 dni robocze, liczone od dnia zaksięgowania wpłaty na konto bankowe.
 3. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
 4. Koszt wysyłki w Polsce doliczany jest do kosztów kupionego produktu i wynosi 15,00 zł (przesyłka kurierska), 12,00 zł (paczkomaty). W przypadku zakupu przez sklep dostępna jest jedna opcja dostawy (przesyłka kurierska). Paczkomaty dostępne są przy zamówieniach składanych bezpośrednio na adres kontakt@whiteplace.pl
 5. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w sklepie są cenami brutto i podawane są w walucie polskiej.
 2. Klient dokonuje płatności za pomocą przelewu bankowego, działającego w systemie płatniczym PayPal bądź bezpośrednio na konto firmowe sklepu po uzgodnieniu szczegółów zamówienia drogą mailową.
 3. W sklepie White Place transakcje realizowane są za pomocą systemu PayPal.

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Klient może zwrócić towar zakupiony w naszym sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (faktura) oraz wypełniony dokument oświadczenia - odstąpienie od umowy - z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz danych niezbędnych do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru widniejącej na dowodzie zakupu.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 2. Zwroty pieniędzy dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe.
 5. Koszty usługi transportowej nie są zwracane.
 6. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 7. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
 8. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

WYMIANA ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny wymiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
 2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi Klient.
 3. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
 4. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

GWARANCJA I REKLAMACJE ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie można reklamować z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura).
 4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
 5. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
 7. Klient pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru.
 8. Sklep pokrywa tylko koszty odesłania wymienionego towaru w przypadku uznania reklamacji z powrotem do Klienta.
 9. Jeżeli Klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany.

PREZENTACJA PRODUKTÓW

 1. Dane oraz zdjęcia produktów publikowane przez White Place powinny być wolne od uchybień i błędów.
 2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
 5. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie White Place są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu.
 6. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów

POZOSTAŁE

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.